تماس با ما

اپراتور های شمال فود،۲۴ ساعته آماده پاسخ گویی به شما عزیزان می باشند.

۳۵ ۵۰ ۳۵ ۵۲ ۰۱۱

ایمیل : info@shomalfood.com

آدرس : نوشهر، بلوار امام رضا، شهرک عبدللهی، قائم ۸، پلاک ۵

کد پستی : ۴۶۵۱۹۴۸۴۷۱